Анатомія людини належить до категорії розділів біології, де активно відбувається вивчення морфології організму людини, його органів та різних систем. Якщо розглядати основний предмет вивчення анатомії людини, то сюди входить форма, розвиток та походження всього людського організму. У системі біологічної та медичної освіти саме анатомія людини займає основне місце, тому не дивно, що вона належить до категорії базових навчальних дисциплін різноманітних медичних вищих навчальних закладів.

Основні ключові компетенції, які формуються під час вивчення анатомії людини

Анатомія людини належить до категорії учбових дисциплін, в склад яких входять систематизовані наукові знання та методи, які дозволяють досліджувати особливості розвитку тіла людини. По посиланню https://anatomia.org.ua у кожного бажаючого є можливість ознайомитися більш детально з цікавою інформацією, яка стосується анатомії людини.

Під час вивчення цієї дисципліни в вищих навчальних закладах у кожного студента повинні сформуватися наступні професійні компетентності:

  • використання знань про структурування та функціонування організму в нормальному стані та в стані патології, а також особливостях популяції організму;
  • використання базових знань хімічних, фізичних, фізіологічних та біологічних закономірностей життєдіяльності організму, як в нормальному, так і в патологічному стані;
  • використання знань спеціальних та загально професійних дисциплін для пропагування здорового способу життя та збереження власного;
  • уміння самостійно знаходити та використовувати нові знання та навики у практичній діяльності навіть у нових напрямках знань;
  • активна робота з науковою літературою і створення науково-практичної інформаційної бази з корисними матеріалами;
  • планування та проведення науково-практичних досліджень з використанням принципів доказової дисципліни;
  • підготовка та оформлення результатів, отриманих при проведенні науково-практичних досліджень для подальшої публікації;
  • організація власної роботи на науковій основі безпосередньо з використанням сучасних комп’ютерних технологій.

Тому, вступаючи до медичного або біологічного вищого навчального закладу, під час вивчення анатомії людини кожен потенційний студент повинен опанувати певними знаннями, вміннями та навиками, які допоможуть у формуванні основних професійних компетентностей.